Lažno probuđenje

Napisao :   Zac Poonen Kategorije :   Vjerski ili duhovni
Article Body: 

Isus i apostoli su neprestano upozoravali da će posljednji dani biti obilježeni rasprostranjenim prijevarama i pojavom mnoštva lažnih proroka (Mt. 24:3-5, 11:24; 1 Tim.4:1). Vidjeli smo mnogo takvih u posljednjih nekoliko desetljeća.

Zašto su milijuni kršćana prevareni ovim lažnim prorocima i njihovim lažnim „probuđenjima"? I zašto mnogi propovjednici postaju plijenom nemorala i pohlepe?

Evo što smatram da su neki od glavnih uzroka :

Većina kršćana danas nije svjesno što zapravo Novi Zavjet uči, jer ga nisu pažljivo proučili, tako da zapravo slijede učenja svojih vođa, a ne učenja Novog Zavjeta.

Čuda (nadnaravni darovi) su im postala važnija od njihova karaktera (nadnaravnog života).

Materijalno bogatstvo im je postalo važnije od duhovnog bogatstva.

Nisu u stanju razlučiti duševnu neurotičnost i mahnitost, te psihološku manipulaciju od stvarne manifestacije Duha Svetoga. Uzrok toga je nepoznavanje Novog Zavjeta.

Vjernici nemaju raspoznavanje psihosomatskog iscjeljenja (iscjeljenja koje dolazi ispravnim stavom uma), od nadnaravnog iscjeljenja u Isusovo Ime.

Emocionalno uzbuđenje i neobične fizičke manifestacije postale su važnije od nutarnje radosti u Gospodinu.

Vjerskim vođama njihova je služba postala važnija od njihovog nutarnjeg hoda s Gospodinom.

Takvim je vođama odobravanje od strane ljudi, postalo važnije od Božjeg odobravanja.

Broj ljudi na sastancima ovim je vođama važniji nego jesu li ljudi potpuno predani Kristu.

Izgradnja njihovog vlastitog kraljevstva i financijskog imperija ovim je vođama postalo važnije nego izgradnja lokalne crkve i stavljanje sebe u službu lokalne crkve (Jeremija 6:13).

Sve ovo je VRLO SUPROTNO onomu što je Isus podučavao. Suprotnost Kristu još se zove „anti-Krist" u Novom Zavjetu. Ako Kršćani ovo jasno ne vide, dogodit će se da jednom kada se Antikrist pojavi na svjetskoj pozornici s lažnim znakovima i čudesima (2 Sol.2:3-10), oni će ga poput ostalih ljudi slijepo prihvatiti. Biti vođen Duhom Svetim znači imati upravo suprotan duh svemu gore navedenom.

Ovdje su parafrazirane Isusove riječi iz Evanđelja po Mateju 7:13-27 (čitano u kontekstu poglavlja 5 do 7 evanđelja po Mateju):

„Vrata i put u VJEČNI ŽIVOT vrlo su uska - kao što sam upravo i opisao (Mt. 5 do 7). Ali doći će lažni proroci koji će vam reći da vrata i put nisu uski, već lagani i široki. Takvih se čuvajte! Moći ćete ih lako prepoznati promatrajući plodove njihovog karaktera: žive li život slobodan od gnjeva, jesu li slobodni od požude prema ženama, slobodni od ljubavi prema novcu i slobodni od preokupacije traženja materijalnih dobara (kao što ih ljudi u svijetu traže) Propovijedaju li protiv ovih stvari na koje sam ja (Isus) ovdje upozorio? (Mt.5:21-32 i 6:24-34). Ovi lažni učitelji mogu upotrebljavati mnoge nadnaravne darove, činiti čudesa i čak iscjeljivati ljude u moje ime, ali Ja ću ih svejedno poslati u pakao u Posljednji dan jer Me nisu poznavali (kao SVETOGA) i nisu se odrekli grijeha u svojim privatnim životima (Mt.7:21-23). Tako da, ako želite graditi crkvu na stijeni koja se neće tresti ili pasti do kraja vremena tj. u vječnosti, budite pažljivi da činite kako sam vam upravo rekao (Mt.5 do 7), te da poučavate ljude da čine kako sam zapovjedio. Tada ću biti sa vama i Moj autoritet će vas uvijek podupirati (Mt.28:20, 18). Ali ako slušate što govorim i to ne činite, tada će ono što izgradite možda izgledati kao velika i impresivna crkva pred ljudima, ali će se jednog dana zasigurno urušiti i pasti. (Mt.7:25)."

Kako da onda gradimo Crkvu koja se neće urušiti u ovim zadnjim danima?

Moramo živjeti propovijed na gori (Matej 5 do 7) i neprekidno je propovijedati.

Moramo živjeti u Novom Zavjetu, a ne u Starom. Da bismo to mogli, trebamo jasno znati razliku između ova dva zavjeta (2 Kor.3:6). Moramo također propovijedati Novi Zavjet.

Kad propovjednici danas padnu u ozbiljan grijeh, oni se opravdavaju (i nalaze svoju utjehu u) primjerima starozavjetnih svetaca koji su također pali u grijeh. Tada, nakon perioda šutnje, ponovno započnu svoju službu. Oni citiraju Davida koji je počinio preljub ili Iliju koji je pao u depresiju, i onda kažu „ali ih je Bog još uvijek koristio"! No ne navode primjer Pavla koji je živio u pobjedi i čistoći do kraja svog života.

Ono što ovi propovjednici (i većina Kršćana) nisu uvidjeli jest to da starozavjetni sveci NISU naši primjeri danas. Nama je dano puno više u ovo doba milosti - a „od onoga komu je više dano, više će se i tražiti" (Lk-12:48). Isus je Posrednik NOVOG saveza i ON je naš primjer i začetnik naše vjere danas - ne David ili Ilija. Razlika između starozavjetnih svetaca i Isusa (navedenih u poslanici Hebrejima 11) vrlo je jasno objašnjena u Hebrejima 12:1-4, ali vrlo mali broj ljudi to u stvarnosti živi. Vrlo je malo ljudi uvidjelo da je „Bog providio nešto BOLJE za nas" u Novom Zavjetu (Heb.11:40).

Bilo tko od nas može pasti na način na koji su mnogi propovjednici pali, ako nismo trijezni i oprezni - jer Sotona je lukav neprijatelj. Naša je sigurnost u posvemašnjoj poslušnosti novozavjetnom nauku i podlaganju pobožnom vodstvu. (Pod „pobožnim" vodstvom mislim na one koji nemaju niti jednu od pogrešnih vrijednosti spomenutih u 10 gore navedenih točaka). Ako naučimo na greškama drugih, možemo izbjeći da ih mi sami ponavljamo.

Zato neka naša lica budu u prašini pred Gospodom u svako vrijeme - jer tamo ćemo primiti Božansko otkrivenje, poput Ivana (Otk.1:17). Ako se ponizimo, primiti ćemo milost da budemo oni koji će nadvladati (1 Petr.5:5). A kad nam Duh Sveti pokaže istinu u Božjoj Riječi i istinu o nama samima, budimo posve iskreni i „volimo istinu, da bismo bili spašeni" od svakog grijeha. Tako će nas sam Bog zaštititi od svake prevare (2 Sol.2:10,11). Amen.